Dr. Mikao Usui
  • Reiki is een natuurlijke geneeswijze.
  • Reiki is een helende energie, gebaseerd op het doorgeven van deze energie via de handen.
  • Reiki is ontwikkeld in Japan door Dr. Mikao Usui.

De geschiedenis van Reiki

REIKI is als natuurlijke geneeswijze ontdekt rond 1900.
In een kleine Christelijke universiteit in Kyoto, Japan, wil de predikant, Mikao Usui, beginnen met de zondagsdienst. Een student steekt zijn hand op, hij stelt een vraag: “Accepteert u de letterlijke inhoud van de Bijbel?” Dr. Usui beaamt dat. De student gaat verder. “In de Bijbel staat dat Jezus de zieken genas, mensen beter maakte en dat hij op het water liep. U accepteert dit zoals het geschreven staat, maar heeft u het ooit zien gebeuren?” De predikant op de kansel knikt en zegt dat hij daarin gelooft, maar dat hij nooit iemand over het water heeft zien lopen.
De student gaat door. “Is voor u dat gevoel van blind geloven voldoende? Misschien wel, want u heeft uw leven achter de rug en u heeft uw zekerheden. Ons leven moet nog beginnen en we vragen ons nog zoveel dingen af. We willen er niet alleen over uit de boeken vernemen, maar we willen het zelf ervaren.” Daarmee is de student de leraar van Dr. Usui geworden. Op dat moment neemt Dr. Usui de beslissing om zich verder in deze materie te verdiepen. Hierdoor zal hij later de grondlegger worden van Reiki als natuurlijke geneeswijze.

Dr. Usui neemt ontslag als hoofd van de Doshisha universiteit en vertrekt naar de Verenigde Staten op zoek naar het genezen door handoplegging. Op de universiteit van Chicago krijgt hij een eredoctoraat voor zijn onderzoek naar het geheim, hoe Jezus en de apostelen de zieken hebben genezen. Maar datgene wat hij zocht vond hij niet. Vervolgens gaat hij terug naar Japan. In Japan bezoekt hij boeddhistische kloosters. Hij komt in een Zen – Klooster en leert daar het Sanskriet, waardoor hij toegang had tot de Sutras documenten en gedurende 7 jaar deze boeddhistische geschriften bestudeerde. Een onbekende discipel heeft in de Sutras de formule met symbolen beschreven hoe Boeddha kon genezen. Echter lezen, is iets anders dan de kracht hebben. Het ten uitvoer brengen lukte hem niet. Na dit besproken te hebben met een oude abt, adviseert deze, naar de heilige bergen te gaan en daar te mediteren om de kracht van genezen te ontvangen. Hij beklimt de heilige berg de “Kurama-berg”, maar zijn krachten werden minder. Hij begon te mediteren en op de eenentwintigste dag is Dr. Usui plotseling bewust geworden van een pulserende lichtstraal die vanuit de hemel tot hem kwam. Hij beweegt zich niet, hij is bang. Door het licht geraakt, wordt hij omver gegooid. Hij zag in luchtbellen, de symbolen, die hij tijdens zijn studie ontdekt heeft. Het is de sleutel om te kunnen genezen. Als Dr. Usui bijkomt en de trance over is, is hij niet langer uitgeput.

Verfrist daalt hij de berg af, onderweg stoot hij zich aan een steen met zijn grote teen en scheurt de nagel. Hij nam de teen in zijn hand en binnen enkele minuten verdwijnt de pijn en stopt het bloeden.

In het dal in een klein eethuisje bestelt hij een ontbijt. De dochter van de oude man van het eethuisje, brengt hem het ontbijt. Zij had kiespijn. Hij legt zijn handen op haar wangen en de zwelling begint weg te trekken.

Dr. Usui gaat terug naar het klooster, zijn vriend de abt ligt op sterven. Hij komt bij het ziekbed van de abt, legt zijn handen op de buik en deze opent de ogen. Dr. Usui vertelde hem wat er was gebeurd, de genezing van de teen, de verdwijning van de zwelling van de dochter van de waard en nu uw genezing….
“Zoveel wonderen op een dag. Ik geloof dat God mij een geschenk heeft gegeven”.